Rozwój i innowacyjność firmy Anrol – Poznaj nas bliżej

Działamy prężnie i chcemy, aby Państwo nas lepiej poznali. Dzisiaj przedstawiamy się jako firma godna zaufania, która jest członkiem społeczności BNI. Nasze uczestnictwo w tych spotkaniach służy rozwojowi w myśl zasady „Givers Gain” (zasady wzajemności). Oznacza to, że każdy uczestnik stara się umożliwić prowadzenie interesów innym, znajomym przedsiębiorcom. Organizacja ta pomogła nam stworzyć i utrzymać pozytywny wizerunek nowoczesnej marki, jaką jesteśmy teraz.

Anrol – członek społeczności BNI

Tym, co łączy nas jako przedstawicieli Anrol, jak i całą społeczność BNI, są wspólne wartości:

1. Wspomniana już wcześniej wzajemność – wzajemna troska o potrzeby znajomych przedsiębiorców budzi w nich naturalną ludzką chęć odwzajemnienia się tym samym.

2. Nacisk na jakość i trwałość relacji biznesowych – dzięki temu jesteśmy w stanie wypracować własną strategię opartą na marketingu rekomendacji. Regularne spotkania społeczności BNI pozwalają na zacieśnianie łączących nas więzów.

3. Ciągły rozwój i edukacja – jako członkowie społeczności BNI jesteśmy zaangażowani w szereg szkoleń i warsztatów. W czasie spotkań uczymy się również od siebie wzajemnie. Pomagamy sobie w skutecznym prowadzeniu firm, dzielimy się swoimi doświadczeniami i dobrymi praktykami.

4. Łączenie tradycji i innowacji – mamy świadomość tego, że do rozwoju firmy potrzebne są innowacje i pójście za duchem czasu. Z drugiej strony, nie zapominamy o historii naszej mark. To pozwala nam zachować autentyczność.

5. Pozytywne nastawienie i optymizm – wychodzimy z założenia, że lepiej robić interesy z ludźmi pozytywnie nastawionymi do świata, jak i do innych ludzi. W przypadku trudności czy problemów  skupiamy się na rozwiązaniach, zamiast na szukaniu winnych.

6. Odpowiedzialność – za swoje działania, za innych, za rozwój firmy.

7. Docenianie innych – w naszej firmie dbamy o to, by każdy pracownik został należycie doceniony za swoje wysiłki i starania na rzecz rozwoju naszej marki.

Korzyści ze spotkań BNI

Spotkania w ramach społeczności BNI przyniosły nam szereg korzyści, wśród których należy wymienić:
odwagę, by podjąć się wielu nowych i innowacyjnych realizacji;
– wzbudzenie w sobie chęci ciągłego szkolenia i podnoszenia swoich kwalifikacji w związku z dużym zainteresowaniem naszymi produktami;
uzyskanie stałej i ciągle poszerzającej się bazy osób, z którymi współpracujemy, dzięki czemu możemy polecać sprawdzone firmy z innych branż;
szereg kontaktów w skali kraju, jak i całego świata, dlatego mamy możliwość szybszego wprowadzania obowiązujących trendów;
powiększenie terytorium, na którym wykonujemy nasze usługi
szereg szkoleń np. z systemów sprzedaży, rozmów z klientami czy marketingu;
zyskanie wiarygodności oraz wzajemnego wsparcia od innych przedsiębiorstw
– zwiększenie bazy rekomendujących nas osób;
szereg kontaktów z osobami, które pomagają nam się rozwijać; np. udoskonalić naszą stronę internetową, czy wprowadzić system sprzedaży ratalnej;
możliwość realizacji naszych przedsięwzięć w dużych obiektach.

Jesteśmy bardzo zadowoleni i dumni z faktu bycia członkiem społeczności Business Network International. Zdobyta wiedza ma przełożenie na praktykę, zdobyte kontakty rzeczywiście przynoszą nam szereg obopólnych korzyści. Patrząc jednak od strony czysto ludzkiej, spotkania w ramach BNI zaspokajają naszą potrzebę przynależności do ludzi takich jak my, z podobnymi priorytetami życiowymi i zawodowymi oraz z podobnym nastawieniem do tego, co robimy.

Jeśli jesteście zainteresowani naszymi działaniami w BNI, to zapraszamy do zakładki „O nas”, gdzie znajdziecie filmik z jednej z naszych prezentacji.

Czym jest społeczność BNI i jakie korzyści przynosi uczestnictwo w niej firmie Anrol?

BNI (Business Network International) to międzynarodowa organizacja skupiająca przedsiębiorców, której celem jest wymiana rekomendacji biznesowych. Uczestnictwo w BNI pozwala firmie Anrol na budowanie silnych i trwałych relacji biznesowych, wymianę doświadczeń oraz dostęp do szkoleń i warsztatów. Dzięki zasadzie wzajemności, czyli „Givers Gain”, firma zyskuje również nowe możliwości biznesowe i rekomendacje od innych przedsiębiorców.

Jakie wartości są ważne dla firmy Anrol jako członka społeczności BNI?

Wartości, które są kluczowe dla firmy Anrol i całej społeczności BNI, to przede wszystkim wzajemność, budowanie jakościowych i trwałych relacji biznesowych, ciągły rozwój i edukacja, łączenie tradycji z innowacjami, pozytywne nastawienie, odpowiedzialność oraz docenianie innych. Te wartości pomagają firmie w rozwoju i budowaniu pozytywnego wizerunku na rynku.

Jakie korzyści przyniosło firmie Anrol uczestnictwo w spotkaniach BNI?

Uczestnictwo w spotkaniach BNI przyniosło firmie Anrol szereg korzyści, takich jak odwaga do podejmowania nowych wyzwań, ciągłe doskonalenie kwalifikacji, poszerzanie bazy współpracujących firm i kontaktów biznesowych, zwiększenie zasięgu działalności, dostęp do szkoleń i warsztatów, wzrost wiarygodności na rynku, a także wsparcie i rekomendacje od innych przedsiębiorstw.

Wróć